Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hoofdstraat 35 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564AM 35
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanpassen van de voorgevel op de locatie Hoofdstraat 35 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 19 november 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.