Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zeildijk 18 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SJ 18
Publicatiedatum
20-11-2019
Einddatum
01-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verwijderen van een boom op de locatie Zeildijk 18 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 20 november 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.