Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Bossestraat te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BE
Publicatiedatum
18-11-2019
Einddatum
30-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever op de locatie Bossestraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 319 en 338 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 18 november 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.