Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Houtmarkt te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561CX
Publicatiedatum
08-11-2019
Einddatum
20-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 5 huurappartementen en 9 short-stay suites op de locatie Houtmarkt ongenummerd, kadastraal bekend sectie A, nummer 3317 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 8 november 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.