Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Wilhelminastraat 119 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4564AA 119
Publicatiedatum
21-11-2019
Einddatum
02-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het aanleggen van twee parkeerplaatsen, realiseren van een carport en het kappen van drie bomen op de locatie Wilhelminastraat 119 te Sint Jansteen.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot zes weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 21 november 2019).