Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Incidentele festiviteit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4568AG 82
Publicatiedatum
27-11-2019
Einddatum
08-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat - op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  - een kennisgeving is ontvangen voor het houden van een incidentele festiviteit. Daarbij is de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

Beschrijving

Het betreft een festiviteit op 7 december 2019 in café Sint Benedictus, gelegen aan de Hulsterloostraat 82 Nieuw Namen.

Procedure

n.v.t.