Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561RN 13
Publicatiedatum
27-11-2019
Einddatum
08-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 12 november 2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van RIPA Recycling V.O.F. gelegen aan de Hogeweg 13 te Hulst.

Beschrijving

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor RIPA Recycling V.O.F.
De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van schroot.

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, op tel. 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190529/00232333.