Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 91 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LG 91
Publicatiedatum
15-11-2019
Einddatum
27-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het renoveren van de woning op de locatie Hulsterweg 91 te Kuitaart.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 15 november 2019).