Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kerkpad 23 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568AK 23
Publicatiedatum
23-09-2019
Einddatum
04-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden / renoveren van de bestaande woning op de locatie Kerkpad 23 te Nieuw-Namen. (aanvraag ontvangen d.d. 23 september 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.