Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Reygerskreek 62 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585AP 62
Publicatiedatum
17-10-2019
Einddatum
28-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het wijzigen van de gevelindeling op de locatie Reygerskreek 62 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 17 oktober 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.