Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Steenstraat 30 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AS 30
Publicatiedatum
14-10-2019
Einddatum
25-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbrengen van een reclame spandoek op een hekwerk op de locatie Steenstraat 30 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 14 oktober 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.