Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Weverij te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4566BZ
Publicatiedatum
11-10-2019
Einddatum
22-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een nieuwe weg op de locatie Weverij ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, nummer 1474 te Heikant. (aanvraag ontvangen d.d. 11 oktober 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.