Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning voor Grote Kreekweg 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4561GS 1
Publicatiedatum
03-10-2019
Einddatum
13-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende woning met bijgebouwen op het perceel Grote Kreekweg 1 te Hulst.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2019 bij de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 3 oktober tot en met 13 november 2019 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mvr. A. van Zadelhoff, bereikbaar via tel. 14 0114.