Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - rectificatie (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4561GS 1
Publicatiedatum
10-10-2019
Einddatum
20-11-2019
Bekendmaking

Op 2 oktober 2019 is bekend gemaakt dat burgemeester en wethouders het voornemen hebben - met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vervangende woning met bijgebouwen op het perceel Grote Kreekweg 1 te Hulst.

Het ontwerpbesluit zou kunnen worden ingezien vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2019. Zienswijzen zouden in deze periode ook in naar voren kunnen worden gebracht.

Beschrijving

Dit moet echter zijn:
Het ontwerpbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 10 oktober tot en met 20 november 2019 bij de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder van 10 oktober tot en met 20 november 2019 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mvr. A. van Zadelhoff, bereikbaar via tel. 14 0114.