Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4567PG
Publicatiedatum
09-10-2019
Einddatum
06-11-2019
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Woestijnestraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie R, nummer 569
Voor : Tijdelijke mestopslag
Datum indiening : 1 oktober 2019
Zaaknr. : M-ACT190432

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij mvr. J. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, op tel. 06-51204632 of 0115-745100.

 

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.