Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Grindweg naar Hontenisse 1 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589KN 1
Publicatiedatum
30-09-2019
Einddatum
11-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Het vervangen van de bestaande schuur door atelier met slaapgelegenheid op de locatie Grindweg Naar Hontenisse 1 te Ossenisse.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.


(besluit verzonden d.d. 30 september 2019).