Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Perkpolderhaven 6 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588RB 6
Publicatiedatum
09-10-2019
Einddatum
20-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het aanpassen van de inrichting naar een locatie met binnenruimte voor een jaarrond gebruik op de locatie Perkpolderhaven 6 te Walsoorden.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 9 oktober 2019).