Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor CLN metalen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567BR 2 a
Publicatiedatum
11-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 12 juni 2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van CLN Metalen, gelegen aan Tiberghienweg 2a te Clinge.

Beschrijving

De aanvraag heeft betrekking op de opslag van hout en diverse metalen.

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190426/00225481.