Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568AA 31
Publicatiedatum
31-08-2019
Einddatum
12-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanpassen van parkeervakken en trottoir op de locatie Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen. (aanvraag ontvangen 31 augustus 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.