Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 75c te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587LG 75 c
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het dempen van een gedeelte van de sloot en het rooien van twee bomen op een groenstrook ten behoeve van meer parkeergelegenheid op de locatie Hulsterweg 75c te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 4 september 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.