Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Populierenstraat 45 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BR 45
Publicatiedatum
16-09-2019
Einddatum
28-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een erker aan de voorgevel van de bestaande woning op de locatie Populierenstraat 45 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 16 september 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.