Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zoutestraat 139 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561TB 139
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een levensloopbestendige slaapkamer aan de bestaande woning, om dit planologich te kunnen verwezenlijken worden er een aantal bouwwerken gesloopt op de locatie Zoutestraat 139 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 4 september 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.