Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 Gemeente Hulst vastgesteld

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
26-09-2019
Einddatum
07-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 10 september 2019 het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Hulst hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het mandaatbesluit heeft betrekking op alle bevoegdheden van het college die zij aan de RUD overdraagt.

Procedure

Het besluit treedt op 1 oktober 2019 in werking. Gelijktijdig met de  inwerkingtreding van het besluit, wordt het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Hulst ingetrokken.

 

Het besluit ligt vanaf 26 september tot en met 7 oktober 2019 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.