Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
25-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Papaverweg (kadastraal bekend R – 810) te Clinge
Voor : het tijdelijk opslaan van vaste mest
Datum indiening: 17 september 2019
Zaaknr. : M-ACT190407

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij mevrouw C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, bereikbaar op tel. 06-51205993 of 0115-745100.

 

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.