Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verleende omgevingsvergunning na ontwerpfase voor Westdijk 5 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4589RR 5
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het realiseren van vier vakantie-appartementen in de bestaande schuur op de locatie Westdijk 5 Ossenisse.

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien tot en met 23 oktober 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Tot en met 23 oktober 2019 kan beroep worden ingesteld, door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, onder voorwaarden van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De indiener van het verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht betalen.

(besluit verzonden d.d. 4 september 2019).