Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Kerklaan 4 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587CN 4
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Kerklaan 4 te Kloosterzande.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.