Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Meerdijk 4a te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584RP 4 a
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een laag- en middenspanningskabel en transformatorstation op de locatie langs de Meerdijk en Zuidweg ongenummerd (kadastrale gegevens HTN01 P 648 en 331 en HTN01 H 672, 654 en 1871) t.b.v. een electriciteitsaansluiting van de woning aan de Meerdijk 4a; zaaknummer 185372 te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 1 april 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.