Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Steenstraat 33-35 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AR 33
Publicatiedatum
20-04-2020
Einddatum
01-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het herplaatsen van de bestaande PV-panelen op de locatie Steenstraat 33 - 35; zaaknummer 188145 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 20 april 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.