Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Tivoliweg 118 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HN 118
Publicatiedatum
31-03-2020
Einddatum
12-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een schutting rondom een deel van het perceel, waarvan 9 meter grenzend aan het trottoir op de locatie Tivoliweg 118; zaaknummer 185179 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 31 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.