Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Plattedijk te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PT
Publicatiedatum
07-04-2020
Einddatum
19-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het dempen van een deel van de sloot op de locatie Plattedijk ongenummerd, kadastraal bekend HTN01, sectie M, nummer 1250; zaaknummer 186103 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 7 april 2020)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.