Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Sasdijk te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581RS
Publicatiedatum
31-03-2020
Einddatum
12-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een dubbele middenspanningskabel op de locatie langs de Sasdijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 1422; zaaknummer 185240 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 31 maart 2020).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.