Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Inspraak actualisatie subsidiebeleid

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend, dat met ingang van 15 april 2020 tot en met 27 mei 2020 digitaal ter inzage liggen de navolgende documenten betrekking hebbende op de Actualisatie van het subsidiebeleid van de gemeente Hulst;

Beschrijving

- Concept kadernota Actualisatie Subsidiebeleid 2020;
- Concept Algemene Subsidieverordening Gemeente Hulst 2020 met de bijlagen;
o Overzicht vergelijk Algemene subsidieverordening 2007 en 2020;
o Concept Controleprotocol bij Algemene subsidieverordening Gemeente Hulst;
o Concept Verklaring bij controleprotocol geen toepassing WNT;
o Concept Verklaring bij controleprotocol met toepassing WNT;
- Concept subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2020;
- Concept subsidieregeling Maatschappij, welzijn en zorg Gemeente Hulst 2020;
- Concept subsidieregeling Milieu, dier en natuur Gemeente Hulst 2020;
- Concept subsidieregeling Onderwijs Gemeente Hulst 2020;
- Concept subsidieregeling Sport Gemeente Hulst 2020;
- Concept subsidieregeling Ontspanning, recreatie, toerisme en economie Gemeente Hulst 2020.

Procedure

Ingevolge de inspraakverordening van de Gemeente Hulst kunnen belanghebbenden gedurende deze inspraakperiode schriftelijk hun zienswijzen naar voren brengen aangaande deze beleidsvoornemens. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst of aan info@gemeentehulst.nl