Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Hulsterloostraat 78 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4568AG 78
Publicatiedatum
31-03-2020
Einddatum
12-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het verbouwen van Hulsterloostraat 80 en het samenvoegen van de begane grond tot één café op de locatie Hulsterloostraat 78; zaaknummer 170891 te Nieuw-Namen.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 31 maart 2020);