Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan herinrichting Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4586AA
Publicatiedatum
02-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Herinrichting Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde van 2 april tot en met 13 mei 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bplamswfredhendrik-001O. Het bestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van de gewenste uitbreiding van de parkeerruimte en verbreding van de weg aan de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, kunt u  een afspraak maken tijdens de bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan van 2 april tot en met 13 mei 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.