Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp wijzigingsplan Absdaalseweg 68 te Hulst

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561RE 68
Publicatiedatum
23-04-2020
Einddatum
03-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat:

Beschrijving

Het ontwerp wijzigingsplan Absdaalseweg 68 te Hulst van 23 april tot en met 3 juni 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenabsdweg68-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’. De agrarische bedrijfswoning wordt omgezet naar reguliere woning.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.