Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4565EV 8
Publicatiedatum
27-03-2020
Einddatum
08-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 27 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Plus Magnus Kapellebrug.

Beschrijving

Kennisgeving aanvraag om reguliere omgevingsvergunning
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het parkeerterrein.

Procedure

Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200151/00241647.