Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Julianastraat 25 te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4566AC 25
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Julianastraat 25; zaaknummer 173839 te Heikant.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 15 april 2020).