Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567BH 7
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 28 februari 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

Mevrouw S.E.R. Stuer, Teerlingstraat 7 4567 BH Clinge;
Mevrouw R.L. Hendriks, Teerlingstraat 7 4567 BH Clinge.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 27 mei 2020 bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.