Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Evenaar 2 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561PG 2
Publicatiedatum
19-08-2020
Einddatum
30-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een opslagloods op de locatie Evenaar 2 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 19 augustus 2020). Zaaknummer 201718;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.