Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor James Cookstraat 10 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4562BN 10
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een nieuwe woonwagen op de locatie James Cookstraat 10 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 12 augustus 2020). Zaaknummer 201150.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.