Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kalverdijk 6 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588RC 6
Publicatiedatum
07-08-2020
Einddatum
18-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden van de woning op de locatie Kalverdijk 6 te Walsoorden. (aanvraag ontvangen d.d. 7 augustus 2020). Zaaknummer 200900

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter. De aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.