Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zoutestraat 111 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561TB 111
Publicatiedatum
10-08-2020
Einddatum
21-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een opslagloods voor landbouwproducten op de locatie Zoutestraat 111 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 10 augustus 2020). Zaaknummer 201089.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.