Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Rietstraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SK
Publicatiedatum
10-08-2020
Einddatum
21-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuw te bouwen woning op de locatie Rietstraat ongenummerd (tussen 5 en 9), te Hulst.kadastraal bekend als HUL00 sectie T, nummer 420 (aanvraag ontvangen d.d. 10 augustus 2020). Zaaknummer 200982.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.