Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Dreef 16 te Lamswaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4586AN 16
Publicatiedatum
27-07-2020
Einddatum
07-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het metselen van een nieuwe gevel op de locatie Dreef 16 te Lamswaarde.

Procedure

U kunt de verleende vergunning inzien tot en met 6 september 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 6 september 2020 tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).


(besluit verzonden d.d. 27 juli 2020). Zaaknummer 192776