Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4585PC
Publicatiedatum
05-08-2020
Einddatum
02-09-2020
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Zuidweg ongenummerd te Hengstdijk, kadastraal bekend HTN01, sectie P, nummer 867
Voor : tijdelijke mestopslag van ongeveer 400 ton geitenmest
Datum indiening : 9 juli 2020
Zaaknr. : M-ACT200361

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, tel. 0115-745100.

 

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor nadere informatie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.