Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning kerncentrale Doel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
11-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat door NV Electrabel te Brussel een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Beveren voor:

Beschrijving

Het uitbreiden van de tijdelijke opslagcapaciteit van gebruikte kernsplijtstof bij kerncentrale Doel.

Procedure

U kunt de aanvraag omgevingsvergunning digitaal inzien tot en met 11 januari 2021 op:

https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/vergunningsdossiers/lopende-vergunningsdossiers/doel-spent-fuel-storage-facility-project

 

Omdat de gemeente Hulst binnen een straal van 5 km van de opslagplaats van de kerncentrale Doel is gelegen, worden de inwoners eveneens in de gelegenheid gesteld tot en met 11 januari 2021 te reageren op de vergunningaanvraag, dan wel hierop een zienswijze in te dienen bij het college van  burgemeester en wethouders.