Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Abel Tasmanstraat 7 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4562AD 7
Publicatiedatum
27-12-2020
Einddatum
07-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning op de locatie Abel Tasmanstraat 7 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 27 december 2020). Zaaknummer 218192

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.