Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Afrikaweg 7 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561PA 7
Publicatiedatum
18-12-2020
Einddatum
29-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het renoveren van de gevel en aanbrengen van brandpreventieve voorzieningen op de locatie Afrikaweg 7 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 18 december 2020). Zaaknummer 217467

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.