Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Industrieweg 15 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GH 15
Publicatiedatum
29-11-2020
Einddatum
10-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een bedrijfsloods op de locatie Industrieweg 15, kadastraal bekend sectie D, nummer 1551 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 29 november 2020). Zaaknummer 214211;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.