Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Jacobus de Waalstraat 10 te Lamswaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4586AE 10
Publicatiedatum
01-12-2020
Einddatum
12-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Jacobus de Waalstraat 10 te Lamswaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 1 december 2020). Zaaknummer 214670;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.